BOTKYRKA

Tullingepartiet: Tullingebornas röst kommer att väga mer vid folkomröstningen

1:52 min

Tullingepartiets politiska sekreterare Carl Widercrantz säger att rösterna från de som bor i Tullinge kommer att väga extra tungt vid folkomröstningen om kommundelning av Botkyrka kommun, i valet nästa  höst.

Vid valet nästa höst blir det också folkomröstning i Botkyrka om delning av kommunen. Frågan är om kommundelen Tullinge ska bli en egen kommun. Alla röstberättigade i Botkyrka kommer att få rösta.

 Carl Widercrantz är politisk sekreterade för Tullingepartiet.

– Historiskt sett så har vi sett att man ofta har tagit extra hänsyn till utbrytardelen, som till exempel när Salem bröt sig loss från Botkyrka och blev en egen kommun 1983. Så vi vet att det är värt extra tungt vad människorna i Tullinge tycker.

– Menar du röster från Tullinge ska vara värda lite mer än de från resten av Botkyrka?

– Nej, vi vet att en stark oponion i utbrytardelen är ett synnerligt skäl för en kommundelning. Men det är givetvis viktigt att ta reda på vad alla i kommunen tycker så därför är vi glada för att den här folkomröstningen genomförs i hela Botkyrka.

Botkyrka har drygt 85 000 invånare, och drygt 15 000 av de bor i Tullinge.

Socialdemokraten Katarina Berggren är kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka. Hon håller inte med om att man ska ta särskild hänsyn till hur Tullingeborna röstar.

– Jag tycker att det är en gammaldags syn. Det låter lite grann som i riksdagen tidigare då vi hade två kammare och där människor hade olika värde, det vill säga att rösterna skulle värderas olika vilket låter som ett otidsenligt och gammeldags sätt att se på människor. Alla våra kommuninvånare har lika värde och alla våra kommuninvånare skulle komma att påverkas på olika sätt vid en eventuell delning. Det visar den utredning som är genomförd. Så eftersom alla våra kommuninvånare kommer att påverkas så är det självklart så att alla röster är väldigt, väldigt viktiga och lika värda.

Slutgiltigt är det regeringen som beslutar om kommundelning.