Lättare för tullen beslagta alkohol

1:52 min

Tullverket tror sig nu kunna fördubbla mängden beslagtagen alkohol i landet det här året. Sedan årsskiftet har tullen nämligen fått utökade befogenheter för att söka efter och beslagta alkohol och tobak som ska punktbeskattas i Sverige.

Nu får de även söka igenom omlastningsställen eller lagerlokaler, säger Sune Rudén, nationell specialist på alkohol- och tobaksvaror på Tullverket:

– Det underlättar ju vårt arbete väldigt mycket, att vi inte behöver stå och passa på en lastbil. Utan att vi kan, när vi misstänker att det finns alkohol på ett lager, gå dit och leta och titta efter det.

Tidigare fick inte Tullverket söka igenom omlastningsställen eller lagerlokaler utan fick fokusera på att leta efter alkohol och tobak som ska beskattas i Sverige bland fordon. Men med de nya befogenheterna kan de alltså nu även söka på andra platser där misstänkta varor kan finnas.

Hittills i år har man gjort 16 tillslag över landet som resulterat i drygt 11 000 liter beslagtagen alkohol. Hela förra året var det 60 000 liter och Sune Rudén tror att möjligheten med den nya lagstiftningen ska resultera i att den mängden fördubblas hela det här året.

Och mycket av den alkohol som Tullverket beslagtar beställs via internet, säger Sune Rudén:

– Vid kontrollerna hittills har det ju varit mycket på bussgods och lokaler. Och där är det internet-alkolholen som de transporterar och kör vidare ut till kund. Det finns ju två typer; antingen är det för försäljning och kommersiellt, och där är det ju smuggling. Eller också är det att man gör en beställning och man ska ha det för eget bruk. Och då är det ju tillåtet, men då ska man skatta för det.

Att beställa hem vin på internet kan alltså innebära en risk. Och det finns seriösa hemsidor och vinklubbar som gör rätt för sig. För om man inte skattar för de beställda varorna i Sverige kan man få betala ett tillägg på 20 procent. Sune Rudén säger att det är viktigt att läsa på innan man beställer alkohol på internet:

– För det första ska man vara väldigt noga med att läsa; vad står det på hemsidan? Att man säger att tysk skatt är betald är inte detsamma som att det är tillåtet. Utan det ska ju stå att man erlägger den svenska alkoholskatten.