Förslag om månggifte stryks ur C:s idéprogram

Kontroversiella förslag som månggifte och förändrad arvsrätt stryks, när Centerpartiets partistyrelse presenterar sitt kraftigt omgjorda idéprogram. Men styrelsen är inte enig.

Tidigast nästa vecka kommer partiledningen att presentera förslaget, som ska antas på extrastämman i mars.

– Vi är inte klara än. Det återstår en del arbete, säger förste vice ordförande Anders W Jonsson till TT efter att mötet avslutats, och nämner att materialet är omfattande och nu ska sammanställas.

Men två kontroversiella frågor, om att tillåta månggifte och att förändra arvsrätten, har strukits, bekräftar ordförande Annie Lööf för SVT Nyheter.

Det ursprungliga förslaget väckte stor uppmärksamhet när det presenterades strax före jul, med frågor om fri invandring samt plattare skatt. Centerpartister runt om i landet har kommit in med synpunkter på programmet. Östgötacentern gjorde till exempel ett eget idéprogramförslag som lämnades in.

– Det är en hel del som lagts till och en hel del som tagits bort och mycket som har omformulerats, säger Anders W Jonsson.

Är det ett mindre kontroversiellt idéprogram som kommer att läggas fram?

– Det kommer att finnas ett antal spetsiga och långtgående förslag på hur vi vill förändra Sverige och världen. Det är definitivt inte så att vi tagit bort och hittat någon minsta gemensamma nämnare, vi vill inte ha ett program som ingen har några synpunkter på, säger Anders W Jonsson.

Styrelsen kommer inte att enas kring hela förslaget.

– Det kommer att bli någon reservation, garanterat, säger ledamoten Fredrick Federley.

– Vi går inte in på några detaljer. Vi har så processat så mycket text så vi måste se allt nedskrivet och färdigt, innan vi går in och kommenterar, säger han.

TT