Fler dialysplatser på SÖS

Vårdplatserna i den njurmedicinska dialysvården på Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm nära nog fördubblas när den ombyggda och utvidgade dialysavdelningen invigs i dag.
Antalet platser ökar från 16 till 28. - Det ger patienter bättre möjlighet att välja tid för sin vård, en helt annan frihet, säger Alberto Gutierrez, enhetschef på njurmedicinska kliniken på Huddinge sjukhus, till TT. Kostnaden på cirka 12 miljoner kronor står Stockholms läns landsting för. Främst ska patienter från länets sydvästra sjukvårdsområde få dialys på SÖS, men även njursjuka från andra länsdelar ska kunna beredas plats.