Beslut om master skjuts upp

Det blir inga beslut om mobilmaster i Trollhättan tills vidare.

Kommunledningen har tagit Trollhättebornas oro på allvar, och därför kommer inga beslut om placeringen av mobilmaster förrän ordentlig information nått ut till invånarna, uppger Trollhättans Tidning.

Telecomföretagen har hittills ansökt om att få sätta upp ett 20-tal master i Trollhättan.