Vill bestraffa små hastighetsöverträdelser oftare

1:41 min

Rikspolisstyrelsen vill få trafikpolisen att bötfälla även de som bara kör lite för fort. Det säger Bengt Svensson som är kommissarie för trafikfrågor på Rikspolisstyrelsen.

Trafikpolisen släpper i dag ofta de som kör mellan sex och nio kilometer för fort, men om även dessa bilförare bötfälls kommer  medelhastigheten att sjunka och  antalet olyckor kommer att minska enligt Bengt Svensson.

– Kan vi få ner hela den här stora massan som kör sex, sju, åtta nio kilometer för fort, så sänker vi medelhastigheten. Sänker vi medelhastigheten så sjunker antalet dödade och svårt skadade, vilket är ett av våra mål att jobba med, säger han. 

När en bilförare kör fortare än hastighetsbegränsningen finns en marginal på fem kilometer. Men bland de som kör mellan sex till nio kilometer för fort är det väldigt få som bötfälls av polisen, enligt Bengt Svensson.

– Den stora anledningen är att polisen av hävd, under väldigt många år, har haft en ganska god marginal när man rapporterar folk för hastighetsöverträdelser. På exempelvis en 50-sträck har man ofta kunnat köra 62-65 kilometer i timmen innan polisen har stoppat, säger han.  

De automatiska fartkamerorna bötfäller redan om man kör sex kilometer för fort.

Det finns omfattande forskning som visar att en sänkt trafikrytm leder till minskat antal dödade och skadade i trafiken, enligt Bengt Svensson. Rikspolisstyrelsen beslutade redan för sex år sedan om en målsättning att få ner tempot i trafiken.

Men verkligheten ser helt annorlunda ut. Till exempel på Essingeleden runt Stockholm där det är 70 kilometersgräns, men där de flesta kör närmare 90, enligt Bengt Svensson.

– Det är ett mönster vi vill bryta, säger Bent Svensson.