Marmorkräftan - är nykomlingen ett nytt hot mot flodkräftan?

12 min

I höstas upptäcktes tre marmorkräftor i Märstaån utanför Stockholm. Arten har inte påträffats tidigare i Sverige, och har sannolikt släppts ut av någon akvarieägare. Troligen kan marmorkräftan inte överleva hos oss , men det finns en risk att den sprider nya sjukdomar till våra inhemska kräftbestånd berättar Lennart Edsman, forskare vid sötvattenslaboratoriet vid Drottningholm. Reporter: Lasse Willén.