Malmö

Malmöpolisen extrakollar cyklar

Under sportlovsveckan ökar Malmöpolisen antalet cykelkontroller. Syftet med kontrollerna är att färre ska dödas och skadas i trafiken och minska antalet brott som har med cykling att göra