Tema: Utesluten

Hur känns det att vara utesluten från sin egen familj? Att aldrig mer kunna träffa föräldrar, syskon eller barn?
I veckans Tendens träffar vi personer som blivit uteslutna på grund av missbruk, brott, hedersregler och sexuell läggning. Hur ser de på sitt liv, sin familj och sig själva?