Landstinget

Ja till folkomröstning efter lång debatt i landstingsfullmäktige

3:19 min

Det blev . Men det blev en lång debatt i landstingsfullmäktige idag. Trots att det stått klart sedan i december att Doroteaupproret lyckats få ihop tillräckligt många namn i länet för att kräva en folkomröstning har politikerna i landstinget ännu inte kunnat komma överens om formerna för det hela.

I dag ska politikerna i landstingsfullmäktige ta ställning till om det ska bli någon folkomröstning och hur man ska ställa frågan. Men Vänsterpartiet kommer att begära att frågan återremitteras, alltså att man skjuter fram besluten. Alliansen håller med om en återremittering.

Vänsterpartiet tycker att frågan har behandlats dåligt av Socialdemokraterna och Miljöpartiet och att det därför behövs mer tid.

– Det viktiga är att det blir en bra folkomröstning, säger Maria Grip.

– Jag tror att medborgarnas dom kommer att bli hård mot de partier som lägger pengar på en dåligt formulerad fråga i en folkomröstning säger Maria Grip som menar att inget av förslagen idag är tillräckligt bra.

Det rör sig om Sveriges första folkomröstning i ett landsting och det blir stor uppslutning när Vänsterpartiet kallar till presskonferens.

Alla är nyfikna på hur det ska bli med folkomröstningen och Maria Grip verkar nöjd när hon presenterar förslaget att skjuta fram delar av beslutet.

De olika partierna har inte kunnat komma överens om hur frågan ska ställas, alltså vad mer exakt Västerbottningarna ska folkomrösta om och Doroteaupproret som startat hela folkomröstningen är rasande över hur Socialdemokraterna vill ställa frågan.

Det var i förra veckan som politikerna presenterade hur de anser att frågan under den stundande folkomröstningen om inlandssjukvården ska formuleras. Majoriteten alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill att frågan ungefär ska vara:
"Ska budgetbeslutet om att minska vårdplatserna i Dorotea från 4 till 2 och att ersätta ambulansen i Åsele med en akutbil gälla tills vidare" - och så får länsborna svara ja eller nej på det

Alliansen ville i stort sett att det ska vara samma som Doroteaupproret, eller Folkinitativet som det kallas, har samlat in namnen på. Deras förslag lyder. "Vill du ge Västerbottens Läns Landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser och att Åsele får en egen ambulans?".

Det här duger inte, menar Vänsterpartiet.

Partiet kommer att begära att frågan återremitteras både på landstingsstyrelsen idag och på fullmäktige i morgon. Om en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige ställer sig bakom så blir det så, säger Maria Grip.

Och det lutar mot att det blir så eftersom .

Socialdemokratiska landstingsrådet Peter Olofsson tycker det är konstigt att de som drivit på för att få en folkomröstning nu vill skjuta upp det hela.

– Jag vet inte vart tog det vägen? Det här var en jätteakut fråga för ett tag sedan, nu är den inte akut helt plötsligt! säger Peter Olofsson (S).

Bland demonstranterna är förväntan stor inför dagen. Simone Granberg från Doroteaupproret säger till P4 Västerbotten att de är förväntasfulla hur det kommer att bli idag.

– Kommer nu majoriteten att ta sin fråga som de har lagt till förslag eller har man ändrat frågan? Det vet vi ju inte. Har de inte gjort det så är det helt klart att vi kommer att överklaga, säger Simone Granberg.

Hon sätter sitt hopp till att Vänsterpartiet och Alliansen har meddelat att de tänker rösta för en återremiss.