Kiruna

LKAB-anställda fuskade till sig full lön

Ett avancerat tidsfusk har avslöjats bland LKAB-anställda som jobbar under jord i Kiruna. Det handlar enligt Nordnytt om 25 gruvarbetare som under flera år fuskat till sig full lön, trots att de varit hemma.

LKAB avser nu att vidta åtgärder mot alla 25 anställda som arbetar på en och samma arbetsplats.

Fusket har enligt uppgifter till SVT:s Nordnytt ägt rum på helgerna under flera års tid.

Det har gått till så att en person stämplat in åt de andra i skiftlaget, som sen stannat hemma med full lön.