Terrorhotet mot Norge har ökat sedan i fjol

1:43 min

Terrorhotet har ökat mot Norge jämfört med förra året och det är extrema islamister som är det allvarligaste hotet. Det sade Norges justitie- och beredskapsminister Grete Faremo när hon i dag presenterade Norges första samlade risk- och hotbedömning.

Det här är första gången som säkerhetspolisen, försvarets underrättelsetjänst och den nationella säkerhetsmyndigheten i Norge gör en gemensam bedömning av vilka terrorhot som landet står inför.

Redan förra året bedömde säkerhetspolisen extrema islamister som ett hot mot Norge. Och utvecklingen ser inte ut att bromsa, tvärtom. Nu bedömer man att fler norrmän i år kommer att åka till konflikområden och ansluta sig till islamistiska terrororganisationer för att sedan komma tillbaka till Norge beredda att utföra attacker. Det handlar om ett litet, men ökande antal personer, enligt riskbedömningen.

Förutom extrema islamister så nämns också andra länders underrättelsetjänster, massförstörelsevapen, digitala rum och grupper inom landet som en risk, särskilt nationalistmiljöer där man också ser en fara för att få en ny Breivik, säger säkerhetspolisens chef Marie Benedicte Björnland.

För att möta det ökade hotet mot Norge så har regeringen beslutat att starta ett kontraterrorcenter där säkerhetspolisen och försvarets underrättelsetjänst ska samarbeta mer konkret för att snabbare få en mer samlad bild av framtida terrorhot.

Något som välkomnas av Kjell Grandhagen på det norska försvarets underrättelsetjänst.