Mer fokus på utsatta i C:s nya idéprogram

1:55 min

Centerpartiets partistyrelse har helt strukit eller ändrat fler av de kontroversiella förslagen i det utkast till idéprogram som tidigare presenterats. Partistyrelsens förslag lägger större betoning på samhällets behov att ta hand om utsatta.

– Centerpartiet vill ha en bredare och ett mer välavvägt idéprogram. Jag känner mig mer hemma med den här balansen som vi har nu mellan personlig frihet och självbestämmande, och ett ansvar för de som är utsatta och har det riktigt tufft, säger Annie Lööf

Före jul presenterades ett första förslag till nytt idéprogram för Centerpartiet, och sen dess har diskussionen varit het.

Runt om i landet har många menat att förslaget var för liberalt med betoningen på att värna individens frihet, och med för lite av att hela landet ska leva och en gemensam och trygg välfärd och omsorg.

Många kritiker samlades kring ett alternativt förslag som partidistriktet i Östergötland tog fram. Där är ordförande Gösta Gustavsson nöjd med partistyrelsens skrivning som han tror kommer accepteras av partistämman i slutet av mars.

– Jag tycker att egentligen har hela programmet ändrats till en mycket mjukare skrivning. Nu har man verkligen betonat att varje människa ska ha rimliga möjligheter, att vi ska ta ett gemensamt ansvar för att alla människor ska få ett betydligt socialt skyddsnät, säger han.

Inte minst är Gösta Gustavsson nöjd med att fler omdiskuterade förslag strukits, exempelvis möjligheten till månggifte. Samtidigt har skrivningen om fri invandring ersatts av en mer långsiktig tanke om fri rörlighet över gränserna, och plattare skatt ändrats till att skatteskalan ska vara mindre brant.

En av dem som drivit partiet i mer liberal riktning, riksdagsledamoten Fredrick Federley är ganska nöjd med partistyrelsens förslag. Han menar att de tillägg som gjorts inte ändrar så mycket då tankarna redan fanns med i tidigare förslag. Men han är, liksom ett par andra i partistyrelsen, besviken över att förslag om möjlighet till lokal skatt strukits.

– Det är kärnvärde i partiet som alltid har legat centerpartister varmt om hjärtat, så där borde det gå att nå framgångar på partistämman, säger Fredrik Federley.