Regeringen litade helt på Vattenfall i Nuon-affären

2:03 min

Det har kommit kraftig kritik mot regeringen för helstatliga Vattenfalls köp av det holländska kraftbolaget Nuon 2009. Affären, som hittills inneburit en förlust på 15 miljarder för den svenska energijätten, genomfördes trots att det på Näringsdepartementet fanns farhågor om att priset var för högt. Nu bekräftar den före detta näringsministern Maud Olofsson att statsministern och de andra partiledarna i Alliansen var med och fattade beslutet att inte stoppa affären.

– När det är större frågor av den här karaktären så frågar man naturligtvis ägaren. Och då ställde jag kontrollfrågor, därför att jag var väldigt tveksam till den här affären. Kan ni klara avkastningen om ni gör den här investeringen - och fick till svar "ja" och det förankrade jag naturligtvis med dem som sitter i regeringen, så är det ju.

Regeringen var alltså enligt Maud Olofsson med på beslutet att låta Vattenfall gå vidare med köpet.

Men när Statsminister Fredrik Reinfeldt för en dryg vecka sedan svarade på Ekots frågor om sin roll affären lät det så här:

– Jag tycker att de som fattade besluten ska redogöra för sina överväganden och hur det eventuellt värderades.

Men vilken information hade du?

– Ja, vi har ju den ordningen att när vi fattar beslut så har vi ett kollektivt beslutsfattande, men i den här typen av frågor så är vi hänvisade till ansvarigt statsråd, och det har Maud Olofsson, som det var i det här fallet, också redogjort för.

Det sa Fredrik Reinfeldt i förra veckan.

Maud Olofssons nya uppgifter om att beslutet ändå var förankrat i regeringen stöds av en intern promemoria från Näringsdepartementet som TV4:s Nyheterna publicerat.

Där står det att statsministern och de andra borgerliga partiledarna inte tyckte att det fanns skäl att säga nej till affären. Och det trots det egna departementets tvivel...

Vad ställde de för frågor, statsministern och dina partiledarkolleger när du presenterade planerna på att göra den här affären?

– De ställde naturligtvis samma frågor som jag hade ställ mig: Kommer vi att klara avkastningen och eftersom vi fick det svaret från styrelsen att de skulle klara det så hade ju vi ingen anledning att betvivla det.

Men ni hade väl anledning att betvivla det efersom ni själva hade en annan bild?

– Ja men om man ställer de här kritiska frågorna till styrelsen och får lugnande svar då måste man lita på styrelsen, annars måste man byta styrelse.