Hovrätten överhopad med arbete

Uppskjutna domar och framflyttande av förhandlingar det här blir resultatet då hovrätten i Malmö är överhopad med arbete.
Hovrätten i Malmö hinner inte med alla mål de blir tilldelade. Över 500 mål ligger just nu på hovrättens bord. - Det kan få konsekvenser för rättssäkerheten. Vi dömer korrekt men det tar längre tid innan domarna faller. Det här gör att det blir svårare för parter, målsäganden och vittnen att minnas vad som egentligen hände, säger hovrättslagman Per Eriksson. Den höga arbetsbördan beror dels på att man har många mål, men också på omorganisation och mindre resurser till den löpande verksamheten.