TCO: Riksdagen bör få ökat inflytande

Den fackliga organisationen TCO vill att Riksdagen ska få större inflytande över Riksbanken.

TCO:s chefsekonom Göran Zettergren och samhällspolitiske chefen Roger Mörtvik skriver på DN Debatt att penningpolitiken i dag avgörs av de sex personer som är ledamöter i Riksbankens direktion.

TCO anser att nya kandidater till Riksbankens direktion ska delta i öppna utfrågningar i Riksdagen.

I dag utses direktionen av Riksbanksfullmäktige, som i sin tur utses av Riksdagen.