Ny ansökan om att skjuta Junselevargen

2:04 min

Naturvårdsverket har fått en ny ansökan om skyddsjakt på den varghona, som tre gånger har flyttats och varje gång återvänt till renbetesområdet, nu senast till trakten av Junsele.

Ännu har domstolen inte avgjort om det tidigare beslutet om skyddsjakt var rätt, men Naturvårdsverkets biträdande avdelningschef Rikard Jansson säger att nya omständigheter gör detta till ett helt nytt ärende.

-- Nu har vi en helt ny situation, vi har en ny tidsperiod, en ny situation med vargarna där det bara är en varg kvar. Och hon har också ändrat beteende, hon har minskat sitt område där hon rör sig och jagar nu enbart där renarna befinner sig. Och det är helt nya skador att bedöma. Både direkta skador, hon har rivit ungefär 30 renar sedan vi fattade förra beslutet, säger han.

Om ni nu skulle säga ja till en skyddsjakt, hur snart kan den här vargen skjutas?

– Det beror på. Nu har vi ju inte tagit ställning än, men i det förra beslutet, då meddelade vi ju ett verkställighetsförordnande att det här beslutet ska gälla direkt från beslutdagen. I så fall kan man jaga från tidpunkten från beslutet. Om det inte är så att det då löper en överklagandetid och då kan man inte jaga förrän beslutet vunnit laga kraft. Men det har vi inte tagit ställning till än.

Varghonan, som vandrat in från Ryssland, skulle kunna bidra med nya anlag till den svenska inavlade vargstammen, om hon fick valpar. Därför har Naturvårdsverket ansträngt sig för att flytta henne från renbetesområdet.

Men varje gång har varghonan återvänt norrut, och stört rennäringen.

I januari beslutade Naturvårdsverket om skyddsjakt på vargparet . Hanen hann skjutas, innan miljöorganisationer överklagat beslutet och jakten stoppades tillfälligt i väntan på domstolsprövning. Sedan dess har varghonan gått fri, men domstolen har inte avgjort än om det var rätt eller fel att besluta om den första skyddsjakten.

Att Naturvårdsverket i det här läget tar upp frågan om ny skyddsjakt, får skarp kritik av Jan Darpö, som är professor i miljörätt vid Uppsala universitet:

– Prövningen pågår och den avser precis samma varg och samma situation. Att i det läget gå in och ta ett nytt beslut, det är ett slags domstolstrots och det hör absolut inte hemma i det som kallas för god förvaltning. Man får säga att en utgångspunkt är att man får  avvakta och tro att domstolen träffar rätt.

Å andra sidan, om boskap, i det här fallet renar, måste skyddas, och skada vållas under tiden genom de här överklagandena, vems ansvar är det i så fall?

- Då får samerna, som begär den här skyddsjakten, gå in med skrivelser till förvaltningsrätten, som ju då har att ta ställning till i det här pågående målet om man ska fatta beslut snabbt. Och förvaltningsrätten kan i det läget konstruera beslutet så att jakten kan genomföras direkt.

Naturvårdsverket räknar med att fatta snabbt beslut, och avvisar kritiken:

– Det här är ett helt nytt ärende, som inte är avhängigt av utgången i det andra ärendet.

Men om vargen skjuts?

– Ja, då får det bli en prövning av det här nya beslutet, om det var rätt att fatta det och det är därför det finns möjlighet att begära inhibition och att det prövas så snart det bara går av den överprövande instansen.