WHO: Kemikalier bakom flera folksjukdomar

0:15 min

Kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och flera folksjukdomar är betydligt starkare än vad man hittills trott. Det konstaterar forskare i en WHO-rapport som har letts av Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet.

– Endokrina sjukdomar är vanliga och ökar och vi kan visa på kopplingar till hormonstörande kemikalier. Ökningstakten är sådan att genetiska sjukdomar inte kan vara enda förklaringen, skriver professor Åke Bergman i ett pressmeddelande.

Forskargruppen bakom rapporten misstänker bland annat att vissa kemikalier kan bidra till utvecklingen av olika cancerformer, fetma/diabetes, dålig spermakvalitet, tidig bröstutveckling, avbrutna graviditeter och störning av utvecklingen av barns nervsystem.

– Vi vet att i stort sett alla kemikalier överförs via placentan till barnet. Så att barn, både under fosterlivet och när de är små, utsätts för fler kemikalier än vad vi har räknat med, säger Åke Bergman till Ekot.

I rapporten, som gjorts av 16 forskare från tio länder, konstateras att man behöver utveckla testmetoder och göra mer omfattande bedömningar för att öka kunskapen om hormonstörande kemikalier, minska potentiella sjukdomsrisker och minska kostnaderna för hälso- och sjukvården.

Hormonstörande kemikalier kan förekomma i bekämpningsmedel, elektronik, hygienprodukter och kosmetika. De kan också finnas som tillsatser eller föroreningar i livsmedel. Åtminstone ett tusental kemikalier bör regleras omgående, anser Åke Bergman.

– Det är bara en gissning, men antalet bör ligga där någonstans. Sammanlagt handlar det om mellan 100 000 och 150 000 olika ämnen, säger Åke Bergman till TT.

Kemikalierna kommer in i miljön genom utsläpp från industrier och jordbruk och förbränning av avfall. Människor i sin tur kan exponeras för kemikalierna genom mat, damm, vatten, gaser och partiklar i luften och hudkontakt.

– De senaste tio åren har vi gjort enorma landvinningar på det vetenskapliga området genom att kartlägga dessa ämnen och kopplingen till flera sjukdomar. Vi börjar förstå hur de påverkar oss människor och nu är det dags för politikerna att reagera, säger Åke Bergman till TT.

Rapportförfattarna framhåller att ytterligare forskning behövs för att förstå sambanden mellan kemikalier, hormonstörningar och sjukdomar. Rapporten presenteras officiellt i Nairobi i dag.