Fler kvinnliga vd:ar i börsbolagen

Betydligt fler börsbolag har i dag kvinnor på ledande befattningar, jämfört med under förra året. Men flera bolag har också minskat antalet kvinnor i chefsroller. Det visar Allbright-rapporten 2013, som presenteras i dag.

Stiftelsens vd Rebecca Lucander ser ändå ljuspunkter.

– Vi har färre bolag på svarta listan, det vill säga färre bolag som inte har några kvinnor i ledningsgruppen och vi har en högre andel kvinnor i ledningsgrupperna, vilket beror på att ledningsgrupperna har blivit mindre helt enkelt, så det både positivt och mindre positivt, säger Rebecca Lucander.

Stiftelsen Allbright uppstod för två år sedan och har hämtat sin inspiration från USA:s första kvinnliga utrikesminister Madeleine Albright.

Nu verkar stiftelsen för ett mer jämställt svenskt näringsliv.

I dagens rapport är det positiva att antalet kvinnliga vd:ar har ökat – från 9 till 14 stycken i de 251 börsbolagen. Och kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper har ökat från 14 procent till nära 18 procent på ett år.

Men det mindre positivt är att vart tredje bolag, totalt 86 av 251 bolag, fortsatt inte har en enda kvinna i ledningsgruppen.

Bland de bolagen som Allbrigtstiftelsen har svartlistat hittar man bland annat Swedish Match, Lammhults Design Group, Studsvik, Stora Enso och Höganäs.

På Allbrights så kallade vita lista med 165 bolag – där det finns kvinnor i ledningsgruppen – hittar man bland annat bolagen Kapp Ahl, Investor, Axfood, Volvo och NCC.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm välkomnar dagen rapport men ser inte lagstiftning som en väg för att få fler kvinnor in i styrelser:

– Jag är emot lagstiftarkvotering till bolagens styrelser, säger Maria Arnholm.