Lars Sandberg död

Lars Sandberg, tidigare ordförande i Statsanställdas förbund och PRO, har avlidit 85 år gammal.  
Lars Sandberg som växte upp i Arvika var under många decennier en framträdande person med ledande poster inom Postförbundet och Statsanställdas förbund. Under 17 år, fram till 1996 var han ordförande för Pensionärernas riksorganisation,PRO. Vid sidan av detta deltog han i en rad utredningar, bland annat sysselsättningsutredningen på 70-talet. Under fem år var han ordförande i PK-banken. Lars Sandberg var vid sin bortgång bosatt i Kil.