Vägarna stjärnmärks

Till sommaren ska det nationella vägnätet i Sverige märkas med stjärnor.
Precis som när ett hotell kan få t ex fem stjärnor ska också en väg kunna få det.
Det handlar om en kvalitetsmärkning genom en invecklad process som bl a handlar om att få fram bättre vägar. För Sjuhärads del är det riksväg 40 och E20 som ska kontrolleras.