Blomman som bevisar att det funnits Gävlesamer

6:06 min

Hur långt söderut har det pratats samiska i Sverige? Professor emeritus i finsk-uriska språk Lars-Gunnar Larsson, forskar nu kring samiskans användning söder ut i Sverige i gamla dagar utifrån en samisk ordlista från Gävle från 1770-talet.

– Samerna där i Gävle på 1700-talet klagar på att ungdomen ”nu för tiden” inte intresserar sig för sitt samiska språk, utan "de håller bara på att sjunga svenska sånger och psalmer". Det där tyder på att det är ett språkbyte som pågår i den där gruppen, berättar Lars-Gunnar Larsson.