Fladdermöss anpassar sig till buller

1:16 min

Fladdermöss är beroende av sitt "ekolod", den ljudradar de använder för att orientera sig och för att se byten i mörkret. Men vad händer om de blir överröstade av till exempel buller från människan? Biologer som studerat hur fladdermöss påverkas av brus menar att fladdermössen anpassar sitt läte för att det ska tränga igenom.

Fladdermöss anpassar det ljud de använder för att orientera sig med sin så kallade ekolokalisation beroende på omgivande ljud, till exempel buller, precis som vi människor höjer rösten för att göra oss hörda och ljudnivån runt omkring oss är bullrig.

Det här rapporterar ett internationellt forskningsprojekt som studerat hur hästskofladdermusen ändrade grundfrekvensen i sitt läte, när forskarna störde den med ljud med olika frekvenser. Och fladdermössen, ändrade först tonläge/frekvens, för att tränga igenom de främmande ljuden. I sista hand ökade de volymen på sitt läte.

Fenomenet att omedvetet höja rösten kallas Lombardeffekten och finns inte bara hos de här fladdermössen, även vi människor gör det automatiskt för att höras. Tidigare studier har visat att fladdermöss störs av buller från människor, men att de verkar anpassa sig för att kunna jaga med sin "ljudradar". Och att ändra frekvens och volym på lätet skulle kunna vara en sådan anpassning.

Referens:
Steffen R. Hage, Tinglei Jiang, Sean Berquist, Jiang Feng, and Walter Metzner, "Ambient noise induces independent shifts in call frequency and amplitude within the Lombard effect in echolocating bats" PNAS 18 februari 2013. DOI: 10.1073/pnas.1211533110