Granskning socialtjänst

SKL granskar det ökade trycket på socialtjänsten

0:55 min

SKL - Sveriges kommuner och Landsting har fått många signaler om att landets socialtjänster har svårt att klara sitt arbete.  Och ska nu undersöka hur de anställda mår. Trycket på socialtjänsterna i länet har ökat dramatiskt, visar Radio Stockholms granskning.

Många barn får vänta alldeles för lång tid för att få hjälp och personalen går på knäna. Ökade krav på dokumentation samtidigt som allt fler söker hjälp gör att trycket ökar. Sara Roxell, projektledare på SKL säger att de särskilt ska titta på effekten av en lagändring som gjordes vid nyår - om att en första bedömning måste göras inom två veckor.

– Risken är att man inleder utredning i fall där man kanske inte ska inleda utredning, där det inte behövs. Det blir onödigt arbete.

Varför tittar ni närmare på detta?

– Vi får signaler på att det är hög personalomsättning och facken hör av sig med sina undersökningar. Vi behöver göra en egen kartläggning av hur läget är. Då ska vi särskilt titta på hur lagändringen påverkat de anställda.

Kartläggningen väntas vara klar till sommaren.