Ny utredning: Klarar vi oss utan kärnkraft?

2:18 min

Energimyndigheten ska påbörja en utredning om hur Sverige skulle kunna klara sig utan kärnkraft. Myndighetens chef Erik Brandsma ifrågasätter starkt om någon verkligen kommer vilja investera i nya reaktorer i Sverige på grund av de höga kostnader som det är förknippat med. Det är myndighetens  ansvar att utreda frågan anser han.

- Nej jag ställer mig frågan seriöst om det finns 500-600 miljarder att investera i ny kärnkraft och då tar jag inte ens med kärnkraftskatten som finns nu och som skulle lägga ytterligare 10% på den prislappen. Så då är det automatiskt frågan som vi ställer oss, vad händer om ingen eller om det finns en begränsad investeringsvilja, vad händer då, vilka alternativ har vi? 

Trots att Vattenfall nyligen har visat intresse för att bygga nya kärnkraftsreaktorer i Sverige så är det högst oklart om det verkligen kommer att bli så. Erik Brandsma menar att vi inte kan förlita oss på att det kanske blir nya reaktorer och att vi därför måste förbereda oss inför en situation där nära hälften av den elektricitet som produceras i Sverige på något sätt måste ersättas. Utredningen görs på eget initiativ och är inte något som de fått uppgift från regeringen att göra men Erik Brandsma ser det som Energimyndighetens ansvar att ta fram kunskap för hur en energiomställning kan komma att se ut. 

Exakt vad som i så fall ska ersätta kärnkraften går inte att säga idag utan något som utredningen ska visa.  Men Brandsma nämner energieffektivisering, ett bättre utnyttjande av biomassa, bättre överföringskapacitet av el mellan olika länder och sol och vindkraft. Men en förutsättning för att energislag som sol och vind ska kunna ersätta den baskraft som bland annat industrin kräver är att effektiva system för att lagra energi utvecklas så att tillexempel energi från sol och vind kan användas när det inte blåser tillräckligt eller när solceller inte producerar fullt ut. Han utesluter heller att naturgas kan bli en viktig del av energimixen, men bara om tekniken för att fånga in och lagra koldioxid från gasen kan användas fullt ut.

Men även om det byggs ny kärnkraft i Sverige så ser Erik Brandsma det enbart som en kortsiktig lösning och något som på sikt ändå måste ersättas av ett mer långsiktigt hållbart energisystem.

- Om man tänker långsiktigt och vill uppnå ett hållbart energisystem då är kärnkraften som den ser ut nu inte en del av det långsiktiga energisystemet enligt min bedömning, då måste man först lösa slutförvaringsfrågan, säkerhetsapsekter ch så vidare.

- Men slutförvaringsfrågan är ju på gång att lösas och det finns nya typer av kraftverk som kan återcirkulera kärnbränsle, varför skulle kärnkraften inte kunna vara hållbar i ett längre perspektiv?

- Ja det finns många intressanta forskningsprojekt som tittar på återanvändning av bränsle så vi får följa den utvecklingen och se hur det går, säger Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten.