För blött för pensionärer


Om det byggs bostäder nära Skörvallaviken i Bukärr så riskerar de att bli översvämmade exempelvis när det regnar och blåser kraftigt.
Det befarar länsstyrelsen, som påpekar att bostäderna bara skulle ligga någon eller några få meter över havsytan.

Boende i området uppger att en gräsmatta i området ibland blir översvämmad. Dessutom kan förändringar av jordens klimat göra att havsytan stiger ytterligare inom 50 till 100 år. Därför vill länsstyrelsen att risken för översvämningar utreds bättre innan man tar ställning till om är lämpligt att bygga 10-20 seniobostäder i Bukärr.