Pojkar vistas längre tid på förskolan

2:24 min

Pojkar är längre tid på förskolan än flickor, det visar en sammanställning som Ekot gjort av 9 500 barns veckoscheman. I genomsnitt är pojkar två och en halv timme längre på förskolan varje vecka, jämfört med flickor.

Partille är en av kommunerna där pojkar är längre tid på förskolan, där jobbar Caroline Eriksson på Sotenäs förskola.

– Det är väldigt intressant, det som framkommit. Tänker man efter lite så är det kanske någon mer kille på eftermiddagarna, säger hon.

Ekot har sammanställt vistelsetiden, alltså det veckoschema som föräldrar lämnar in, där de uppskattar hur länge deras barn ska vara på förskolan, för 9 500 förskolebarn, i fem slumpvis utvalda kommuner i landet. Det handlar om Lerum, Norrtälje, Partille, Karlstad och Trosa.

Den visar att pojkar i genomsnitt är två och en halv timme längre tid på förskolan varje vecka, jämfört med flickor. I fyra av de fem kommunerna är pojkar längre tid på förskolan, undantaget är Karlstad där pojkar och flickor vistas i princip lika länge.

I ett par av kommunerna är skillnaden markant. I exempelvis Norrtälje är pojkar i genomsnitt sex timmar längre i förskolan per vecka, i Trosa fem timmar längre.

Pappan Bo Strandberg som har sin son på Sotenäs förskola i Partille blir förvånad när han hör att pojkar går längre tid på förskolan, men har en teori om varför.

– Att man tycker att man ska skydda flickan mer än pojken, om jag ska fundera över någon anledning. Ja, att man ska omvårda flickor lite mer.

Det finns ingen forskning som tittat på just skillnader i hur länge pojkar och flickor är på förskolan. Men Mia Heikkilä, som är lektor i pedagogik, menar att det finns annan forskning som kan användas för att ge en trolig förklaring. Och det handlar just om att föräldrar, oftast omedvetet, kan vara mer försiktiga med flickor och tänker att pojkar klarar mer.

– Att man oftare till en stereotyp könsroll som man förknippar med pojkar, så använder man epitetet som tålig, stark, orkar mer och så vidare. Och om man omedvetet använder sig av de epiteten så kanske man tror att pojkar orkar vara längre tid på förskolan, säger Mia Heikkilä.