Förslag: Höj åldersgränserna för pensionering

2:27 min

Gränserna för när man får gå i pension kan vara på väg att höjas. Den sittande pensionsåldersutredningen väntas föreslå att det ska bli möjligt att börja ta ut den statliga pensionen först vid 63 års ålder, alltså två år senare än vad som gäller i dag. Rätten att arbeta ska också höjas till 69 år.

Den sittande pensionsåldersutredningen väntas föreslå att det ska bli möjligt att börja ta ut den statliga pensionen först vid 63 års ålder, alltså två år senare än vad som gäller i dag. Rätten att arbeta ska också höjas till 69 år.

Hur länge man orkar jobba är individuellt, menar byggnadsarbetaren Thorbjörn Larsson i Stockholm:

– Det beror ju på hur man känner sig i kroppen. Är man pigg kan man jobba några år till. Det tycker jag, men det är ju så olika. Vissa är ju slut vid 60.

Hur skulle det fungera i ditt jobb med höjd pensionsålder?

– Det är ju kylan som tar på en tycker jag. Jag vill jobba till 67, tänkte jag.

Det är Dagens Nyheter som erfar att pensionsåldersutredningen kommer att föreslå de här förändringarna, alltså att rätten att ta ut statlig pension höjs från 61 till 63 och rätten att vara kvar på jobbet höjs från 67 till 69 år.

Ingemar Eriksson som leder utredningen vill inte bekräfta att uppgifterna stämmer, utan säger till Ekot att det är ett av många förslag som diskuteras.

Rätten att arbeta har höjts i omgångar och ett av allianspartiernas vallöften, inför valet 2010, var att höja gränsen till 69 års ålder. Men för att det ska bli verklighet måste en rad andra förändringar, när det gäller bland annat sjukersättningssystemet  genomföras, något som ligger i utredningens uppdrag att komma med förslag på, enligt Ingemar Eriksson.

– Om man förändrar åldersgränserna i pensionssystemet, vilket jag tror att man kommer att göra, då måste man ta ställning till anpassningar i de åldersgränser som finns i de  andra välfärdssystemen.

Det är just det som kritiken handlar om från bland annat LO. Om pensionsåldern ska ändras måste sjukförsäkring och a-kassa följa med upp i åldrarna. I dag får den som fyllt 65 år till exempel inte vara med i a-kassan.

Men Lasse Thörn, chef för LO:s arbetslivsenhet, ser fler problem med förslaget:

– I flera LO-yrken är pensionsåldern i dag runt 60 år. Och höjd pensionsålder skulle göra att färre orkar hela vägen, tror snickaren Andreas Tyrebrant.