Markaryd

Student har inte rätt till socialbidrag

En gymnasiestudent i Markaryds kommun borde ha förstått att han skulle bli utan pengar efter studenten och han borde därför ha sökt jobb i god tid. Det tycker nu kammarrätten som upphäver förvaltningsrättens dom och ger kommunen rätt i att neka försörjningsstöd.

Socialnämnden i Markaryd avslog den unge mannens ansökan om ekonomiskt bistånd för en månad i somras. Han hade då sökt tio jobb efter att ha slutat skolan.

Men kommunen ansåg att han borde börjat söka arbete redan under våren och hänvisar till att de uppmanat studenter till det i tidningen. Mannen har sagt att han inte sett detta eftersom han inte har tillgång till någon tidning.