BORÅS

Fler förskoleplatser

I morgon tas beslut om en ny förskola vid Milstensgatan på Boda i Borås. Det är fullmäktige som beslutar om en ny förskola med sju avdelningar, däribland en nattisavdelning.

Därmed får stadsdel Öster ett nytt tillskott av förskoleplatser. Så sent som förra veckan beslutade stadsdelsnämnden att förskolan Trandaredsgården ska byggas ut med två nya avdelningar.

De nya platserna innebär att de paviljonger och lägenheter som idag används som tillfälliga lokaler så småningom kan börja avvecklas. Det säger Anna Christensen moderat ordförande i SDN Öster.