Reinfeldt i riksdagen om Nuon-affären

4:17 min

Statliga Vattenfalls köp av Nuon fortsätter att leda till frågor om regeringens ansvar för den hittills misslyckade storaffären.

Statsminister Fredrik Reinfeldt har tidigare själv svarat undvikande på frågor om vilka informationer han hade och vilka överväganden han gjorde.

I dag fick Fredrik Reinfelt frågor vid riksdagens frågestund, om den statliga inblandningen i affären.

– Statministern har glidit på svaren, därför är jag glad att statministern är i rikstagen och kan svara på mina frågor, inledde Mikael Damberg (S).

Köpet av holländska Nuon, som gjordes 2009, kritiserats för att ha varit för dyrt och har lett till stora förluster för Vattenfall. Damberg inledde dagens frågestund med statsministern genom att fråga om Reinfeldts ansvar i affären.

– Affären har skapat miljardförluster för den svenska staten och de svenska skattebetalarna. Min fråga är enkel: Varför godkände du Vattensfalls köp av Nuon, för 97 miljarder kronor, trots att dina egna tjänstemän avrådde?

Reinfeldt gjorde återigen en poäng i sitt svar av att beslutet inte varit regeringens, och hänvisade till tidigare näringsminister Maud Olofsson.

– Regeringen har inte fattat något beslut kring detta, det har gjorts i Vattenfalls styrelse. Det är förankrat i regeringen via ansvarigt statsråd Maud Olofsson. Jag ifrågasätter om det är möjligt, så som Socialdemokraterna nu gör, att framställa det som att 97 miljarder gått förlorade, säger Fredrik Reinfeldt.

– Det är för tidigt att säga; Nuon är en del av Vattenfall, avkastningen har gått upp, och man måste se till mer än pris, fortsätter statsministern.

Ekot