Kritik mot slutförvar för radioaktivt rivningsavfall

När de svenska kärnkraftverken rivs så planerar Svensk Kärnbränslehantering, SKB, att förvara rivningsskrotet, bland annat reaktortankarna, i ett bergrum i Forsmark cirka 100 meter under havet. Sen lämnas de där och kommer på sikt att börja läcka radioaktivitet efter att bergrummet stängts, en metod som nu får kritik av flera experter.

50 meter under Östersjön, strax utanför kärnkraftverket Forsmark i Uppland finns ett fuktigt bergrum. I en utbyggnad av det här bergrummet är det tänkt att rivningsskrotet från de svenska kärnkraftverken ska begravas, bland annat reaktortankarna från det nedlagda Barsebäck. Det handlar om 130 000 kubikmeter radioaktivt skrot, vilket motsvarar volymen av ungefär 20 000 personbilar.

Bergrummet, som kallas SFR (slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall), kommer när det om ungefär 50 år stängs till att fyllas med vatten från Östersjön och börja läcka radioaktivitet. Läckaget kommer att ske långsamt och enligt planerna ligga under tillåtna gränsvärden.

Gerhard Schmidt på den oberoende forsknings- och konsultbyrån Öko-institut i Tyskland, med mångårig erfarenhet av avfallshantering, anser att SFR var okej på den tiden man man inte visste så mycket om den här typen av avfall, men är inte en acceptabel teknik idag.
– SFR-konceptet var acceptabelt på 80-talet när det togs fram, men inte nu längre år 2013, säger Gerhard Schmidt

Gerhard Schmidt anser att Tysklands lösning, ett gruvschakt på minst 800 meters djup, är en överlägsen metod som kommer att hindra läckage i
10 000-tals år.
--Ingen i Tyskland skulle idag komma på tanken att föreslå en så dålig lösning som SFR, hävdar Gerhard Schmidt.

I år kommer SKB att ansöka om att få bygga ut grottan under Forsmark för att få plats med rivningsavfallet. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning är kritiska till en utbyggnad och Strålsäkerhetsmyndigheten vill att SKB ska utreda om det ur strålsäkerhetssynpunkt finns fördelar med en annan plats. Men en annan placering skulle föra med sig stora kostnader för SKB, och Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB, understryker att utbyggnaden kommer att uppfylla myndigheternas säkerhetskrav och att läckaget inte innebär några strålningsrisker.

– Det som läcker ut ska vara på en nivå som helt enkelt inte leder till en ökning av aktiviteten kring anläggningen på ett avsevärt sätt. Det är de krav vi har att leva efter och det kommer vi att göra, säger Saida Laârouchi Engström på SKB.

Vetandets värld idag tio över tolv handlar mer om hur rivningen av Barsebäck är tänkt att gå till och vad som sker med det radioaktiva avfallet.

Referenser:

Reporter Marcus Hansson
vet@sr.se