Woxna Graphite vill rekonstruera

Styrelsen för Tricorona Minerals dotterbolag Woxna Graphite har lämnat in en ansökan om företagsrekonstruktion till Göteborgs  tingsrätt.
Orsaken är att en av Woxna Graphites långivare, Föreningssparbanken,  meddelat att banken inte förlänger amorteringsfriheten för de krediter på 9 miljoner kronor som förfaller under 2002.
VD Paul Hammergren säger till Radio Gävleborg att om en företagsrekonstruktion inte beviljas måste Woxna Graphite begäras i likvidation och då får en konkursförvaltare försöka sälja företaget.