Trängselskatten ger fler bussresenärer

1:28 min

Det är fler än väntat som åker expressbuss och pendeltåg efter att trängselskatt införts i Göteborg. Det säger statistik som presenterades av berörda trafikmyndigheter på en pressträff idag.

Under vecka fem var det 18 procent fler som åkte expressbuss och 13 procent fler som åkte pendeltåg jämfört med under vecka 50 förra året och det är mer än berörda myndigheter räknat med i sina prognoser.

Ökningen är större än vad myndigheterna räknat med och trafikforskare Maria Börjesson är överraskad.

– Det är en ganska kraftig ökning av kollektivtrafiken, ganska mycket mer än i Stockholm. Strategin här har varit gratis pendelparkeringar och då blir det ganska attraktivt, säger Maria Börjesson. 

Maria Börjesson tror att över 6000 gratisplatser på pendelparkeringar i bra lägen spelar in. Trycket ökar på parkeringarna, men frågan är hur mycket de ska byggas ut. 

– Om man vill minska det totala bilresandet är det ju inte självklart att det är det man vill göra för då har man ändå tagit bilen. Dessutom får man ju fråga sig om man egentligen vill ha så värdefull mark till att ha massa bilar stående. 

På en pressträff med trafikmyndigheter idag kom det fram att minskningen av biltrafiken förbi betalstationer håller i sig kring 20 procent i januari jämfört med samma månad förra året. På innerstadsgator var minskningen 22 procent och på infartsleder 9 procent. Restiderna är kortare, säkrare och kollektivtrafiken ökar punktligheten nästan överallt.

Färska skattebeslut visar att trängselskatten i Göteborg i januari drog in 63 miljoner kronor. Det är nästan lika mycket som i Stockholm, som har betydligt större trängsel och det gör att Maria Börjesson funderar över avgiftens storlek i Göteborg. 

– Många bilister får inte igen i restid i vad de betalar i pengar och på lång sikt kan det bli problem med acceptansen, att människor inte tycker att det är värt det, säger Maria Börjesson.