Saudiarabien näst största vapenköparen - igen

1:40 min

Den svenska krigsmaterielexporten minskade förra året med 30 procent jämfört med året innan. Och för andra året i rad är Saudiarabien näst största köpare.

Christer Ahlström är generaldirektör för myndigheten ISP, inspektionen för strategiska produkter:

– Det är ju följdleveranser av det här flygburna radarsystemet Erieye som har genomförts under 2012, säger han.

Varför godkänner ni export till ett land som Saudiarabien, när det står i regelverket att respekten för mänskliga rättigheter bör vara ett centralt villkor?

– Det är ju alltid en sammanvägning av flera olika faktorer när man beslutar om utförsel av krigsmateriel.

9,8 miljarder kronor. Så mycket krigsmateriel exporterade Sverige för förra året. Det är en minskning med 30 procent jämfört med året innan. Minskningen beror framför allt på att man är klar med leverenser av större system. Det handlar bland annat om Jas 39 Gripen, flygburna radaraplanet Erieye, och stridsfordon 90.

Lite drygt  hälften av all export gick till EU-länder och samarbetsländer som Sydafrika, Kanada och USA. Sverige exporterar mest krigsmaterial till Indien. På andra plats kommer alltså för andra året i rad, Saudiarabien, förra året handlade det om över 922 miljoner kronor. Sverige exporterar fortsatt krigsmateriel till Förenade Arabemiraten, och Bahrain. 

Generaldirektör Christer Ahlström igen:

– Men vi följer givetvis utvecklingen i de länder som tar emot svenskt krigsmateriel.

Förra våren beslutade riksdagen att reglerna för vapenexport skall skärpas. Frågan utreds fram till 2014, men Anna Ek ordförande i Svenska Freds och skiljedomsföreningen anser att myndigheten ISP redan i dag är fri att stoppa vissa affärer om man vill.

– Det finns ett gigantiskt glapp mellan folkopinionen och vad Sverige faktiskt har för politik. Åtta av tio svenskar vill inte att vi ska beväpna diktaturer, och ändå sker det år efter år. Även det här året. Vi såg länder som Saudiarabien och Pakistan, Thailand ligga bland de fem största mottagarländerna. Det här är skandalöst, säger hon.   

– Det har inte aktualiserats under min tid här på ISP, men det har funnits  tidigare exempel på att man har stoppat leveranser, svarar Christer Ahlström.

Det pågår ju som sagt en utredning. Riksdagen är ense om att man vill skärpa det här regelverket. Finns det anledning att redan nu från myndigheten ta hänsyn till det?

– Vi är en förvaltningsmyndighet under 1992 års krigsmateriel-lagstiftning, så tills dess att det finns en ny lagstiftning, så har vi att tillämpa den lagen.