Militärt

Säkerhetszonerna omkring Grytans skjutfält säljs av Fortifikationsverket

Nu säljer Fortifiktionsverket ut de fastigheter som tidigare fungerat som säkerhetszoner omkring Grytans skjutfält.

Enligt Eeva Göthed vid Fortifikationsverket har fastigheterna gåtts igenom av Swedec, Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum och ska var helt ofarliga.

Det är tio fastigheter på totalt 360 hektar som nu säljs via anbudsförfarande.

Grytans skjutfält, som är nedlagt och inte används idag går inte att sanera och kommer att behållas i Statens ägo.