EU underkänner Sveriges regler för vikariat

1:34 min

EU-kommissionen underkänner ännu en gång det svenska systemet med visstidsanställningar, där olika sorters vikariat kan staplas på varandra utan att det leder till fast anställning.

Den svenska regeringen har sagt att den inte vill ändra på reglerna för att arbetslösheten då kan öka. Men i ett brev till den svenska regeringen i dag står det klart att en stämning inför EU-domstolen kommer allt närmare.

EU-kommissionen skriver till regeringen att Sverige trots att frågan diskuterats sedan 2007, inte gjort någonting åt att vikariat, projektanställningar och säsongsanställningar kan staplas på varandra utan att det leder till fast anställning.

Trots hotet om att hamna i EU-domstolen, och hårt tryck från den fackliga organisationen TCO, sa arbetsmarknadsminister Hillevi Engström för en månad sedan att det inte skulle bli någon förändring av svenska regler. Motiveringen var att en förändring bara skulle leda till ökad arbetslöshet, eftersom många då inte skulle anställa alls.

Sverige har nu två månader på sig för att ändra på lagen om anställningsskydd. Om inget görs kommer EU-kommissionen förmodligen att ta frågan till EU-domstolen.

Trots detta näst sista steg innan EU-domstolen vill arbetsmarknadsminister Hillevi Engström inte ge upp striden.

– Regerings uppfattning är att den svenska arbetsrätten står i samklang med EU-rätten, och den här frågan är ju inte avgjord än. Vi kommer lämna in våra ståndpunkter till EU-kommissionen och se på deras motivering, och sen får vi se vad fortsättningen blir, säger Hillevi Engström.