Nytt ödesdatum närmar sig för USA-ekonomin

1:48 min

Om en vecka kommer USA:s statsutgifter att skäras ner rakt av, om inte kongressen lyckas enas om intelligenta besparingar. Åtstramningarna kommer att innebära att USA:s BNP-tillväxt blir mindre än väntat.

Åtminstone på papperet ska statsutgifterna skäras ner med 85 miljarder dollar under de sju månader som är kvar av det här budgetåret, i realiteten kommer en stor del att falla ut först efter det.

Problemet med neddragningarna är först och främst att de är mycket osmarta och med avsikt. De tillkom för ett och ett halvt år sedan när kongressen inte kunnat enas om långsiktiga åtgärder för att minska statsskuldsbördan.

För att sporra kongressen att genomföra nerdragningar beslöt man då, att om så inte sker, genomföra besparingar med osthyvelsprincipen, utan någon som helst vettig prioritering alltså, på alla områden med undantag för bland annat pensioner och sjukvården.

Men nu ser det ut som om det som skulle vara ett hot kommer att genomföras eftersom demokrater och republikaner som vanligt inte kan komma överens om något annat. Bland annat kommer militärbudgeten att minskas med cirka 10 procent och det kommer att bli omfattande permitteringar på många håll, köerna vid flygplatsernas säkerhetskontroller väntas till exempel bli längre.

Åtstramningen kommer i ett läge när USA-ekonomin fortfarande är skakig, av det skälet är den naturligtvis ovälkommen, men de negativa effekterna blir inte alls lika stora som man fruktade vid årsskiftet när det så kallade budgetstupet stod för dörren.

Bedömningen är att tillväxten kommer att minska med ungefär en halv procentenhet om åtgärderna träder i kraft om en vecka. Till det kommer de skattehöjningar som genomfördes vid årsskiftet. Det sammanlagda resultatet ser ut att bli att ekonomin i år inte lyfter, utan kommer att fortsätta att hanka sig fram med en BNP-tillväxt på runt två procent.