"Djup vanmakt på infektionskliniken"

2:03 min

Läkare som gråter på morgnarna och personal som funderar på att säga upp sig. Så beskrivs situationen på infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala nu tre vecker efter att vårdplatserna dragits ned.

Kliniken har under stora protester tvingats att dra ner på antalet vårdplatser efter sparkrav från sjukhusledningen, och nu - tre veckor efter att förändringen genomfördes - så har de negativa effekterna blivit ännu värre än befarat, säger professorn och överläkaren Björn Olsen.

– Några av de mest erfarna jourdoktorerna vi har, är så uppgivna att de gråter på morgnarna. Det är en helt ny situation, jag har aldrig varit med om det här. Med influensa, med vinterkräksjuka, så går folk på knäna för att kunna ta hand om alla patienterna och känner en djup otillfredsställelse och en vanmakt över att tappa kontrollen över de patienter som man tidigare kunde ha kontroll över, säger Björn Olsen.

Infektionskliniken har tagit bort tio vårdplatser av drygt 30 efter krav från sjukhusledningen. Sen dess har de kvarvarande vårdplatserna på kliniken varit ständigt belagda, och ungefär en tredjedel av patientgruppen har i stället fått vård på andra avdelningar och alltså inte vårdats av läkare som är infektionsläkare. Genom att placera ut patienter på flera avdelningar på sjukhuset ökar man risken för smittspridning, menar professor Björn Olsen, som också pekar på risken med att, som man nu gör, ge preparatet Tamiflu till patienter på sjukhuset som löper risk att smittas av de influensasjuka. Det kan bidra till ökad resistens hos influensavirus, säger han.

Björn Olsen tycker att det är fel att spara in vårdplatser på den klinik som är till för att stoppa smittspridning såväl ute i samhället som på sjukhuset som helhet:
– Infektionskliniken har en särställning. Det är hela sjukhusets angelägenhet. 

Chefsläkaren Margareta Öhrvall framhåller att Akademiska som helhet har gott om vårdplatser.

– Många patienter är sjuka med flera olika sjukdomar och symptom och kan mycket väl vårdas även på andra kliniker. Det som är viktigt att veta att antalet isoleringsplatser är detsamma som förut.

Angående att personal uppges vara förtvivlad till följd av sin arbetssituation.
– Jag är medveten om att det är högt tryck på sjukhuset just nu, med influensa och vinterkräksjuka, och det blir en stor press på personalen, det är helt klart. Målet är nu att man hjälper varandra och stöttar varandras personalgrupper, säger chefsläkaren Margareta Öhrvall.