Nya färjefrågor till ministern

Om trafikverkets förslag till Gotlandstrafik efter 2017 förverkligas, blir Gotland det enda län i landet som backar in i framtiden och får försämrad infrastruktur. Det hävdar riksdagsledamot Christer Engelhardt, (s), i en interpellation till statsrådet Catharina Elmsäter Svärd (m) där han också undrar om hon tänker göra något för att motverka en sån försämring.