Allmännyttan måste ta mer ansvar

De kommunala bostadsbolagen måste ta mer ansvar för bostadslösa, tycker Ingegerd Svanberg socialsekreterare i Bodens kommun.
Flera andra socialförvaltningar i länet håller med om att de kommunla bostadsbolagen inte tar tillräckligt stort ansvar för bostadslösa missbrukare. - Det kan inte enbart vara socialförvaltningen, som ska ta det sociala ansvaret, säger Ingegerd Svanberg och efterlyser klarare riktlinjer från poltikerna. I Boden fanns förut en person som arbetade som en länk mellan socialförvaltningen och det kommunla bostadsbolaget för att öka förståelsen för varandras problem. I Gällivare har den tjänsten också funnits, men plockats bort. I Piteå och Luleå finns fortfarande samarbetet kvar mellan socialen och allmännyttan. I Luleå är det socionomen Sören Boström som har det uppgiften och han tycker att det fungerar bra. - Många gånger kan jag förhindra att stökiga hyresgäster vräks säger Sören Boström. Men de kommunala bostadsbolagen har egentligen ingen skyldighet att göra skillnad på hyresgäster.