Skåne

Tullare maskar i protest mot personalbantning

Sedan ett par veckor tillbaka genomför skånska tulltjänstemän en maskningsaktion, enligt uppgifter till TV4 Nyheterna Malmö. Följden blir att färre bilar stoppas.

Maskningen görs i protest mot att personalstyrkan minskar.

Ordförande i fackförbundet Tull-Kust, Jan Martinsson, säger till TV4 nyheterna Malmö att han känner till maskningen men Tullverkets ledning förnekar att det skulle handla om någon utbredd maskningsaktion.

Narkotikabeslagen i Skåne har minskat med 16 procent i år jämfört med förra året.