Skolplikten för nyanlända elever förlängs till 18 år

1:52 min

Regeringen vill förlänga skolplikten och prioritera ämnet svenska för att förbättra skolresultaten för nyanlända elever. Den förlängda skolplikten ska enligt förslaget gälla barn som kommit till Sverige efter 12 års ålder till dess målen är uppfyllda, eller som längst till dess eleven fyllt 18 år.

– Jag tror inte att det är så att man kommer att behöva tvinga någon till detta, utan jag tror att de flesta tycker att det är bra att man får möjlighet att lära sig svenska bättre, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Anledningen till att regeringen vill förlänga skolplikten är att skolresultaten bland invandrade elever blivit sämre. Och det finns det flera orsaker till säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Dels att många barn är äldre när de kommer till Sverige, och dels att många kommer från länder där utbildningssystemen slagits sönder till följd av krig.

– Det vi kan se är att det är fler som kommer från länder med sämre skolsystem. Det är klart att det är en sak om du flyr från en situation där du kommer från en skola in i svensk skola. Det är en annan verklighet när du flyr från förföljelse och krig och sen är på flykt i flera år och inte ens har gått i skolan, och det har förändrats. Vi har fler elever som har en sämre skolbakgrund i svensk skola än vad vi hade för ett antal år sen. Många av de som kommit från Somalia och Afghanistan har kommit från en situation där de inte har en skola att gå till. Har man då kommit som fem- eller sexåring går det rätt bra i Sverige, då kommer man ikapp elever som är födda i Sverige. Men kommer man som 12 eller 13-åring behöver vi i grunden reformera hur vi tar emot de eleverna, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Enligt förslaget ska nyanlända elever så snart som möjligt ingå i den ordinarie undervisningen. Ingen ska gå mer än ett år i förberedelseklass, säger integrationsministern.

– Min bild är att det finns kommuner där man fastnar i förberedelseklass för länge. Nu reglerar vi det och säger att normalfallet är ett år och fokus på svenska. Sen är det bättre att komma ut i en vanlig klass. Jag blir ledsen när jag ser situationer där barn som just har invandrat till Sverige under lång tid fastnar utanför ordinarie skolan. Det är ett nytt sätt att reglera, det blir tydligare och normalfallet ska vara ett år i förberedelseklass och det tror jag ska räcka för en 12-åring, säger integrationsminister Erik Ullenhag.