Regionen häver avtalet med privata vårdkliniken Olsab i Lysekil

Västra Götalandsregionen häver nu sitt avtal med den privata vårdkliniken Olsab, som opererar patienter på Lysekils sjukhus. Avtalet skulle sträcka sig fram till den 31 december men avslutas nu av regionen.

– Vi har skickat ett antal remisser på patienter från regionen och fått returnerat väldigt många. Det handlar om mer än 40 % av alla patienter som har skickats tillbaka. Det är helt i strid med avtalet, där står det väldigt tydligt vilka patienter som de ska ta emot och vilka de ska skicka tillbaka, säger beställardirektör Ralph Harlid.

I beslutet som häver avtalet lyfter regionen bland annat fram beställningar från Sahlgrenska Universitetssjukhus som Olsab ska ha återremiterat. Något som Olsabs verksamhetschef Sven-Olov Molin påpekar är felaktigt.

– Vi har aldrig fått någon beställning eller någon remiss från Sahlgrenska. Det är bara en bedömning som de har begärt, säger Sven-Olov Molin.

Även Socialstyrelsen har valt att utreda Olsab och där väntas beslut inom två till tre veckor och Sven-Olov Molin riktar kritik mot att Västra Götalandsregionen inte har inväntat Socialstyrelsens beslut.

– Vi ser över möjligheterna att överklaga beslutet och att det har föregått socialstyrelsens beslut som både Västra Götalandsregionen och Olsab måste rätta sig efter, säger Sven-Olov Molin.

– Avtalet är inte hävt till följd av något som Socialstyrelsen gör eller inte gör. Vi har hävt avtalet på de grunder som framgår av dokumentet och där hänvisar vi inte till Socialstyrelsen, säger Ralph Harlid.