Kritik mot kömiljardsystemet: "Återbesök får vänta"

12 min

Astmatiker som inte kallas på återbesök för att det är mer lönsamt att ta in en ny patient med halsfluss - och läkare som tvingas anpassa sig efter produktionskrav och prislistor, snarare än till patienternas vårdbehov - den bilden målas upp av journalisten Maciej Zaremba i en artikelserie i Dagens Nyheter.

 Ett av de mer kända ekonomiska styrmedlen är den statliga kömiljarden - och läkaren Martin Wohlin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala menar att den lett till att landstingen prioriterar nybesök eftersom det är de patienterna som betingen gäller. Återbesök och svårare sjukdomar får vänta, säger han.

– Vi skottar ju framför oss ett berg av patienter som inte blivit så väl omhändertagna som vi hade hoppats och tänkt från början. Någon gång måste vi ta hand om alla dessa som har gått hemma med sina hjärtsvikter och gamla hjärtinfarkter och söndriga leder och som trängts undan av kömiljardspatienterna.

Och enligt Martin Wohlin så proriteras vissa patienter systematiskt bort av landstingen. Inte på grund av vilken eller i hur stor utsträckning de behöver vård utan i stället i vilken utsträckning de stämmer in på kriterierna för att ta del av pengar.

– Man prioriterar patienter efter inkomster såklart. Om en viss patientkategori ger höga inkomster för en klinik samtidigt som alla kliniker är hårt pressade av ekonomin så vill man ju behålla sin anställda och då får man ju ta till alla medel för att få in lite pengar såklart.

Anders W Jonsson, centerpartist och ordförande i riksdagens socialutskott menar att kömiljarden huvudsakligen är bra.

– Det var fullständigt orimligt som vi hade det tidigare då patienter fick vänta månader och år för ett nybesök hos neurolog och reumatolog. men kömiljarden gör ju inte att hälso- och sjukvårdslagen undantas utan man måste hela tiden i sjukvråden prioritera den som har de största behoven.

Men om konsekvensen är att det inte blir så - finns det skäl att se över kömiljarden då?

– Javisst. Och det vi har gjort är att be Socialstyrelsen att titta på det det här. Är det så att det här är systematiskt att man prioriterar ganska friska nybesök över svårt sjuka återbesök så måste vi ändra på reglerna, säger Anders W Jansson