Just nu

Tågolycka

Ingen utredning av JK efter Saltsjöbaneolyckan

Justitiekanslern kommer inte inleda någon utredning om de uttalanden som polisens presstalesman gjorde i samband med tågolyckan i Saltsjöbaden för en dryg månad sen.

Presstalesmannen uppgav bland annat att kvinnan som var i tåget vid olyckan hade stulit det.

Enligt JK var det ett uttalande som presstalesmannen gjorde för myndighetens räkning, och inte med stöd av meddelarfriheten.

Därför är det i stället upp till en allmän åklagare att besluta om utredning. Justitiekanslern lämnar tillbaka ärendet till Rikspolisstyrelsen.