Mångmiljardbelopp kan saknas för rivningen av kärnkraftverk

2:22 min

Kostnaden för att riva de svenska kärnkraftverken när de tjänat ut är enligt Vetenskapsradions beräkningar kraftigt underskattad. Vetenskapsradion har tittat på vad rivningar av kärnkraftverk kostat i andra länder, både i Europa och USA, och vår sammanställning av rivningskostnader visar att det kan saknas så mycket som 50 miljarder kronor för att riva Sveriges kärnkraftverk.

Med en smäll revs kyltornet till kärnkraftverket Trojan i USA genom en kontrollerad sprängning för några år sen. Men oavsett vilken metod man använder så är det en mycket dyr och komplicerat process att riva kärnkraftverk, eftersom många delar är radioaktivt bestrålade.

Att riva Sveriges 12 reaktorer är den största enskilda kostnaden i det svenska kärnavfallsprogrammet, långt dyrare än att bygga slutförvaret för använt kärnbränsle, till exempel. Det är företaget Svensk kärnbränslehantering, SKB, som är ansvarigt för att räkna på rivningskostnaden för de 12 svenska reaktorerna, och i sin senaste rapport så har de räknat ut att det kommer att kosta 25 miljarder kronor för alla svenska reaktorer.

Men det är långt under vad andra länder som faktiskt rivit kärnkraftverk, i slutändan fått betala. I Tyskland, som i Europa har störst erfarenhet av att riva kärnkraftverk, har flera genomförda rivningar kostat mer än 6 miljarder kronor per reaktor. Om det skulle bli lika dyrt att riva de svenska kärnkraftverken som i Tyskland så skulle det i så fall saknas nära 50 miljarder kronor i SKB:s kostnadsberäkningar.

Kritiker av den tyska rivningsmetoden pekar på att den är dyr på grund av höga säkerhetskrav och omfattande arbete för att det ska bli så lite radioaktivt avfall kvar som möjligt. Men Vetenskapsradions kartläggning visar att det är dyrt att riva i alla länder. De senast genomförda rivningarna i USA har kostat i genomsnitt fyra miljarder kronor per reaktor. Med en sån kostnad för att riva alla Sveriges reaktorer så skulle det saknas mer än 20 miljarder kronor, en kostnad som om kärnkraftverksägarna inte betalar riskerar att drabba kommande generationer skattebetalare.

SKB hoppas till våren ha nya kostnadsberäkningar klara för de svenska kärnkraftverken och tycker inte att jämförselsen med vad det kostat att riva i andra länder är relevant.
- Om du påstår att det är hälften så mycket som i USA, med de siffror som vi har, de är absolut fullt rimliga. Nu har vi faktiskt Barsebäck som kommer att rivas inom en snar tid. Då får vi ett kvitto på beräknat och verkligheten - vad blev det. Jag kommer inte att vara förvånad om det stämmer, säger Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB.

Referenser: