ÄNGELHOLM

Risk att riksintressen hotas

Länsstyrelsen är kritisk till Ängelholms kommuns planer på ny bostadsbebyggelse i Barkåkra mellan Skälderviken och Skepparkroken.

Planerna omfattar ett par tusen bostäder och en ny Pågatågsstation.

Länsstyrelsen reagerar redan nu när en första detaljplan för 250 bostäder ska prövas eftersom det kan bli problem att förverkliga byggplanerna fullt ut

Området mellan Skälderviken och Skepparkroken är klassat som riksintresse både för kustzon och friluftsliv. Även om detaljplanen för 250 bostäder som ska prövas nu troligen kan godkännas om den justeras en del, så går åsikterna mellan länsstyrelsen och kommunen i sär när det gäller den större utbyggnaden.

– Det handlar främst om bebyggelsen man har tänkt sig runt den föreslagna Pågatågsstationen, säger planhandläggaren Anna Jansson Thulin på länsstyrelsen. Vi tycker inte bebyggelse är förenligt med riksintresset,

Länsstyrelsen menar att ny bostadsbebyggelse ska läggas i anslutning till Skälderviken och Skepparkroken och att det inte är acceptabelt att bygga upp en helt ny tätort med flera tusen bostäder runt Pågatågsstationen. Det området ska hållas öppet även i framtiden.

Därför kan framtida planer på fler bostäder komma att stoppas.

– Jag kan ju inte förekomma en granskning härifrån men vi ser ju att det strider mot de riksintressen som finns på platsen, säger Anna Jansson Thulin. Då är det viktigt att vi är tydliga med det i ett tidigt skede.