Ordalaget 22 februari

Ordalaget tror på Goethe

22 min

”Ju mer jag tänker på saken, dess tydligare tycks det mig att livet är till helt enkelt för att levas” – ett citat av den tyske författaren Johann Wolfgang von Goethe som vi tar till oss.

Det har kommit in flera förslag på ett mer vardagsnära ord för GPS – Global Positioning System: Sökaren, målsökare, färdgivare, vägvisaren, vägvalsvetare m.fl.

Signaturen Undrande undrar över uttrycket ” I grevens tid”. Det hänger ihop med uttrycket att fint folk kommer sent, dvs man anländer med andan i halsen alldeles innan det eventuellt är för sent. En annan betydelse har att göra med greve Per Brahes tid som generalguvernör i Finland. Tiden under grevens tid anses vara god.

Vi återger ett e-brev från Kjell Högdin;


”  Jag har en liten undran. Jag vet hur en rubank ser ut men vilket  utseende har en så kallad snorhyvel och hur använder man en sån?”


Vi resonerar också kring att ett alltför flitigt användande av tex. svavelosande eder gör att kraften i uttrycken försvinner. Vi reagerar och lyssnar uppmärksamt på som sällan tar till kraftuttryck.


Så här skriver Jonas Magnusson:
” Alla (nästan) jäktar och stressar så hälften skulle räcka, i jakten på ett bättre liv.

Om man bara slappnar av och åtminstone försöker känna lite förnöjsamhet...

 K-märk det ordet: förnöjsam, det kanske inte har någon avgörande betydelse,

men om ordet uppmärksammas kanske några stannar upp och tänker efter. ”

Vi  K- märker förnöjsam. Det är många företeelser som betecknas som skandaler. Vi  rekommenderar en mer sparsam användning av ordet och  rättvisemärker skandal.