Brottsförebyggande råd i norr

Det ser ut som att Västervik kommer att få ett brottsförebyggande råd. Västervik är idag en av få kommuner i länet som inte har ett, något som flera organisationer och föreningar i stan nu arbetar med.
Lena Segerberg socialdemokratisk landstingspoliltiker i Västervik säger till P4 Kalmar att ett sådant råd behövs för att få ned framförallt ungdomsbrottsligheten i Västervik, både när det gäller snatterier, stölder och våldsbrott.